Kennis - Daadkracht - Resultaat
Betekenisvol werk bij toonaangevende organisaties!

Branches

Publieke veiligheid

FlexIntens heeft een brede kennisbasis in het publieke veiligheidsdomein. Daarin vervullen wij diverse rollen binnen organisaties als Defensie, Politie, Openbaar Ministerie, Gemeenten, Brandweer, Veiligheidsregio’s, Veiligheidshuizen en Regionale en Landelijke Informatie & Expertise Centra (RIEC/LIEC).

Financiële dienstverlening

FlexIntens beschikt over kennis en ervaring om financiële dienstverleners effectief te ondersteunen bij het op orde brengen van de interne organisatie en het verhogen van het bedrijfsresultaat. Hierbij te denken aan het in kaart brengen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en ketens, het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het onderkennen en beheersen van risico’s binnen processen en het inrichten van procesprestatiesturing.

Lokale overheid

Binnen de lokale overheid vervult FlexIntens functies op het gebied van (project/interim)management, informatievoorziening en beleidsadvies. De consultants van FlexIntens ondersteunen gemeenten, provincies en andere lokale publieke organisaties bij het ondergaan van (noodzakelijke) veranderingen. Actuele onderwerpen waarbij FlexIntens adviseert en uitvoert, zijn (de)centralisaties, inkooptrajecten, (her)inrichtingstrajecten, reorganisaties en veranderingen in wet- en regelgeving.

Gezondheidszorg

FlexIntens spreekt de taal van de zorgsector en is thuis binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg, thuiszorg, farmacie, ziekenhuizen, Wmo en AWBZ.
Snel zoeken
FlexIntens werkt!

FlexIntens Werving, Selectie & Detachering matcht met KENNIS, DAADKRACHT en RESULTAAT! Doordat onze Recruiters zelf opdrachten vervullen in de branches die we bedienen, kennen zij zowel het veld als de spelers en weten ze precies wat er speelt. 

Vanuit deze UNIEKE POSITIE kan Flexintens de behoefte van opdrachtgevers snel en haarscherp duiden, nauwkeurig inschatten welke professionals daarvoor nodig zijn, doortastend selecteren en met de juiste accenten voordragen.

E: info@flexintens.nl

T: 026 7620 525 

 


Neem vrijblijvend contact op

Inloggen

Schrijf je direct in en bekijk de opdrachten van FlexIntens.

Log hieronder in op je persoonlijke account om jouw profiel aan te vullen en te actualiseren.

Direct inloggen

Medewerkers