Bekijk alle openstaande opdrachten
FlexIntens & Salvéos

Als zusteronderneming van consultancybureau Salvéos vervult FlexIntens de volgende functies: 

  • Bieden van meer of specifieke flexibele capaciteit aan opdrachtgevers van Salvéos. 
  • Versterken van de branches waarop Salvéos zich richt.
  • Opbouwen van een breed gezamenlijk netwerk van professionals.
  • Initiëren en selecteren van ‘high potentials’ ter versterking van het vaste team van Salvéos.

Onze branches

Publieke veiligheid

FlexIntens heeft een breed netwerk in het publieke veiligheidsdomein. Wij bemiddelen voor diverse functies en rollen binnen organisaties als Defensie, Politie, Openbaar Ministerie, Gemeenten, Brandweer, Veiligheidsregio’s, Veiligheidshuizen en Regionale en Landelijke Informatie & Expertise Centra (RIEC/LIEC).

Financiële dienstverlening

FlexIntens bemiddelt tussen opdrachtgevers en professionals die beschikken over kennis en ervaring om financiële dienstverleners effectief te ondersteunen bij het ordenen van de interne organisatie en het verhogen van uw bedrijfsresultaat. Denk bijvoorbeeld aan het:

  • In kaart brengen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en ketens
  • Vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Onderkennen en beheersen van risico’s binnen processen
  • Inrichten van procesprestatiesturing

Openbaar vervoer

Deze sector is letterlijk en figuurlijk continue in beweging. De ontwikkeling en snelheid van deze sector passen goed bij de consultants van FlexIntens. FlexIntens bemiddelt in deze branche in functies met betrekking tot projectmanagement, projectondersteuning, maar ook in technische functies.

Lokale overheid

Binnen de lokale overheid vervult FlexIntens functies op het gebied van project- en interimmanagement, informatievoorziening en beleidsadvies. De consultants van FlexIntens koppelen professionals aan gemeenten, provincies en overige lokalen publieke organisaties.

Deze professionals ondersteunen de lokale overheidsinstanties ondersteunen gemeenten, provincies en andere lokale publieke organisaties bij het ondergaan van (noodzakelijke) veranderingen. Actuele onderwerpen waarbij FlexIntens adviseert en uitvoert, zijn (de)centralisaties, inkooptrajecten, (her)inrichtingstrajecten, reorganisaties en veranderingen in wet- en regelgeving.

Gezondheidszorg

De zorgsector was de afgelopen jaren onderwerp van ingrijpende transities. De consultants van FlexIntens zijn goed op de hoogte van de zorgsector en zijn vooral thuis in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg, thuiszorg, farmacie, ziekenhuizen, Wmo en AWBZ.

Bouw & Techniek

Door opgedane werkervaring hebben de consultants van FlexIntens ruime kennis van de bouw en technische wereld. Zij kennen de vraagstukken en spreken de taal van uitvoerders, werkvoorbereiders, planners en engineers. Zodoende kunnen onze consultants zowel opdrachtgever als opdrachtnemer deskundig helpen in hun zoektocht.