Terug naar overzicht

Adviseur Archeologie

 • Provincie

  Zuid Holland

 • Branche

  Rijksoverheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  St Jacobsstraat 16, Utrecht

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is FlexIntens op zoek naar een adviseur archeologie voor 24 - 28 uur per week.

Organisatie & directie
Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 11,7 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 82.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook archeologen, ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Onze missie: 'Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.', is in 2019 aangescherpt met ‘We willen de waarde van Rijkvastgoed maximaal benutten. We werken daarom samen met andere partijen om niet alleen onze eigen gebouwen, maar ook de hele omgeving te verbeteren. Economie, leefomgeving en natuur varen wel bij wat we doen.’

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer onderhoudt en beheert de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, werken, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie. Daarnaast realiseert de directie Vastgoedbeheer projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Sectie Natuur en Landschap
De sectie Natuur en Landschap zorgt voor het landschappelijk advies. Adviseurs natuur en stikstof en adviseurs archeologie zorgen dat de vastgoedontwikkelingen binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kunnen worden. De landschapsarchitecten werken aan een goede inpassing door het maken van ontwerpen en technische advisering.

Opdracht omschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf beheert duizenden hectaren grond, met daarop de dubbelbestemming archeologie. Bij de projecten voor vastgoedontwikkeling, zoals sloop, nieuwbouw en renovatie zorgen dat deze binnen de mogelijkheden van de erfgoedwet tot stand komen. De adviseur archeologie zorgt voor een goede inschatting van de benodigde stappen, de eventuele risico’s en benodigde tijd en budgetten, formuleert offerte uitvragen, begeleidt onderzoeksbureaus bij de uitvoering en toetst of de aangeleverde producten en documenten in lijn zijn met de wet- en regelgeving.

De adviseur archeologie adviseert onafhankelijk en pragmatisch en maakt hierbij de afweging o.b.v. belang van de klant, scope van het project, uitvoeringbeleidskaders, erfgoedwet en maatschappelijk belang. Kan goed plannen en organiseren, zodat zijn/haar adviezen tijdig worden geleverd. Daarbij zie de adviseur archeologie verschillende belangen en kan hier goed mee omgaan.

Omdat we landelijk werken zal de adviseur archeologie te maken krijgen met een breed scala aan archeologische waarden, van vroege prehistorie tot en met conflictarcheologie. Ook zal de advisering t.b.v. het duurzaam onderhouden en behouden van de archeologische (rijks-)monumenten op de verschillende terreinen tot een deel van de werkzaamheden behoren.

Binnen de sectie werkt de adviseur archeologie samen met twee adviseurs archeologie en de 1e lijns adviseurs natuur, landschap en cultuurhistorie. Daarbij haal je locatie-informatie op en stem je het plan en de ontwikkelingen af.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Voeren van start- en vergunning overleggen
 • Beoordelen van de raakvlakken op basis van de wet- en regelgeving;
 • Verzamelen van informatie bij de 1e lijns NLC adviseurs in de projectregio’s;
 • Adviseren over te volgen pad voor vergunning
 • Opstellen van uitvragen voor de benodigde onderzoeken en beoordelen van de onderzoeksresultaten;
 • Pragmatisch afwegen van belangen, waaronder Defensie, om te komen tot projectresultaat
 • Sparringpartner van de projectleider voor een optimale aanpak binnen de wet- & regelgeving en locatie omstandigheden.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding archeologie.

 2. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring: als zelfstandig adviseur archeologie werkzaam in projecten, adviserend over de impact van archeologie bij de uitvoering van vastgoedontwikkelingen.

Wensen:

 1. De mate van ervaring als adviseur archeologie.
  • Kennis van de Erfgoedwet, Omgevingswet en KNA.

  • Ervaring met het aanvragen van omgevingsvergunningen als gevolg van een dubbelbestemming archeologie.

  • vertalen van uitvoeringskaders naar plan van aanpak;

  • advisering van projectleider en vergunning coördinator in de uitvoering van projecten binnen de geldende wet- en regelgeving en op basis van de gemaakte aanpak.

  • Opstellen van uitvragen en beoordelen van de geleverde kwaliteit.

 2. De mate van kennis van-  en ervaring met samenwerken.

  • Projecten in een complexe omgeving met verschillende belangen.

  • samenwerken met adviseurs in andere omgevingsaspecten.

  • Draagvlak creëren voor je plan van aanpak.

 3. De mate van kennis van en ervaring met uitvoeren van projecten met erfgoed en saneringen
  • Ervaring met het adviseren van archeologisch veldwerk gecombineerd met saneringen en/of OO.

  • Kennis van landschappelijk militair erfgoed.

  • Kennis van archeologische waarden in Nederland, van vroege prehistorie t/m conflictarcheologie.

Competenties

 • Kennis en ervaring van de organisatie en van de opdrachtgever(s).
 • Landelijk werken is geen probleem.
 • Kan helder communiceren.
 • Heeft een helikopterview en kan de balans bewaken.
 • Is zich bewust van de dynamiek, processen en belangen van de betrokken partijen en kan zijn aanpak hierop afstemmen.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-05-2024 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

24 - 28 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures