Terug naar overzicht

Adviseur maatschappelijke accommodaties

Functie omschrijving

Voor de Gemeente Moerdijk is FlexIntens op zoek naar een Adviseur maatschappelijke accommodaties voor 36 uur per week.

Adviseur maatschappelijke accommodaties

Binnen cluster advies sociaal domein, zijn we op zoek naar een ervaren adviseur maatschappelijke accommodaties. Om binnen het sociaal domein onze beleidsdoelstellingen te realiseren vormen maatschappelijke accommodaties een belangrijk middel. Een groot deel van deze accommodaties zijn in eigendom en/of beheer van de gemeente. In een ander cluster, vastgoed binnen het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, is de eigenaars/huurdersrol, account- en budgethouderschap weggelegd. Bij cluster advies sociaal domein is een groot deel van de advies- en beleidsmatige rol weggelegd. Tussen beide clusters vindt een intensieve samenwerking plaats.
De adviseur maatschappelijke accommodaties houdt zich dan ook bezig met opstellen en actueel houden van beleidskaders voor huisvesting van o.a. ontmoetingsfunctie,  binnen-en buitensport, zwemmen, cultuur, jeugd. Is vraagbaak voor maatschappelijke huisvestingsvraagstukken en bestuurlijk adviseur op dit terrein. Binnen cluster advies sociaal domein is een andere adviseur verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en gymnastiekonderwijs.

Daarnaast is projectadvisering een belangrijke taak. Op dit moment zijn er een flink aantal nieuwbouwprojecten voor maatschappelijke accommodaties waar in veel gevallen o.a. onderwijs, ontmoeting, sport en diverse overige functies gehuisvest worden. Deze bevinden zich in verschillende fasen, waarbij benodigde inzet varieert.

Werkzaamheden

 • Opstellen en trekker maatschappelijk accommodatiebeleid, aanspreekpunt en coördinerende rol richting extern bureau.
 • Uitvoering vastgesteld beleidskader gemeenschapshuizen/ontmoetingsfunctie in de kernen
 • Projectadvisering van nieuwbouwprojecten(6)  MFC’s met nadruk op onderdeel ontmoetingsfunctie/gemeenschapshuis
 • Projectadvisering van nieuwbouwprojecten(2) binnensportaccommodaties
 • Bestuurlijke advisering portefeuillehouder, college en raad m.b.t. maatschappelijke accommodaties
 • Aanspreekpunt beleidsmatige maatschappelijke huisvestingsvraagstukken
 • Jaarlijkse afstemming met exploitanten en beheerstichtingen van gemeenschapshuizen/Multi Functionele Accommodaties/overige accommodaties
 • Reguliere interne afstemming (met cluster vastgoed)
Wat vragen wij
 • Aantoonbare actuele ervaring beleidsadvisering t.a.v. maatschappelijke accommodaties
 • Projectmatig en procesmatig werken
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Oog voor behoeften van inwoners, gebruikers, vrijwilligersorganisaties
 • Verbinder
 • Samenwerking in- en extern

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. Kandidaat heeft actuele ervaring in beleidsadvisering rondom maatschappelijke accommodaties
 2. Kandidaat heeft ervaring met gemeentelijke en bestuurlijke processen en procedures
 3. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsadviseur binnen een gemeente

Wensen:

 1. Kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 23-05-2024 om 9:00.

Gewenst aantal uren

36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures