Terug naar overzicht

Coordinator ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd

 • Provincie

  Noord Holland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Nassaulaan 12, Den Haag

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de VNG is FlexIntens op zoek naar een Coordinator ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd voor 24 uur per week.

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.
Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.
Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:
1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;
2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van een dekkend en breed expertisenetwerk;
3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden en partners.

Omschrijving van opdracht
Wij zijn als Platform Sociaal Domein, namens de vier betrokken partijen, op zoek naar een Coördinator ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd.
De Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Dit vraagt inzet van en samenwerking tussen alle betrokken partijen uit de zogeheten vijfhoek, de client vertegenwoordigers, professionals, zorgaanbieders, gemeenten en het rijk. In het eerste kwartaal 2024 heeft de VNG in samenwerking met het OZJ, Ketenbureau I-Sociaal Domein en het Platform Sociaal Domein in de 42 jeugdregio’s de ondersteuningsbehoefte voor de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd opgehaald. Daarnaast zijn ervaringen uitgewisseld en best practices gedeeld.
De VNG, het OZJ, Ketenbureau I-sociaal Domein en het Platform Sociaal Domein hebben allen een bijdrage in het ondersteunen van de regio’s. Door het ophalen van de ondersteuningsbehoefte kunnen we nu een samenhangend ondersteuningsaanbod organiseren. We zijn op zoek naar Programma Coördinator die dit proces van vraag en aanbod kan stroomlijnen en gaat zorgen voor een samenhangende aanpak. Alle betrokken partijen committeren zich aan dit initiatief, waarbij het Platform Sociaal Domein de rol van inhoudelijke opdrachtgever zal vervullen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Om de vijfhoek bij deze uitdagende opdracht goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat het ondersteuningsaanbod uitgevoerd door VNG, Ketenbureau I-sociaal Domein, Platform Sociaal Domein en het OZJ goed op elkaar is afgestemd. We zijn daarom op zoek naar een tijdelijke Coördinator ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd. Iemand die snel inzicht heeft in wat er al is en wat er nog moet gebeuren en daarop acteert. De opdracht bestaat uit het uitvoeren van:
 • Verdere analyse van de reeds opgehaalde ondersteuningsbehoefte: dit omvat het grondig onderzoeken en begrijpen van de behoeften die zijn geïdentificeerd in de opbrengst van de startfoto’s die gemaakt zijn in en met de regio’s. De verdere uitwerking van de ze analyse kan inhouden: het categoriseren van de behoeften, prioriteiten stellen en vaststellen welke ondersteuning het meest urgent is.
 • Inventarisatie van het huidige aanbod: Het is belangrijk om te begrijpen welke bestaande ondersteuningsinitiatieven al beschikbaar zijn. Dit omvat het identificeren van programma's, middelen, expertise en andere ondersteuningsbronnen die momenteel beschikbaar zijn voor de regio's.
 • Analyse van het nog te ontwikkelen aanbod: Op basis van de geïdentificeerde behoeften en het bestaande aanbod, is het nodig om te bepalen welke aanvullende ondersteuningsinitiatieven ontwikkeld moeten worden. Dit kan inhouden het plannen en ontwerpen van nieuwe programma's, middelen of trainingen om te voldoen aan de behoeften die nog niet worden gedekt.
 • Een interne samenwerkingsstructuur is ingericht: werkafspraken met betrokken partijen zijn gemaakt over de invulling en uitvoering van het aanbod
 • Een leersysteem is ingericht in samenwerking met de coördinatoren van de betrokken partners van het aanbod.
 • Er is een online omgeving met betrokken partners ontworpen en ingericht waarop het aanbod en de best practices voor de vijfhoek terug te vinden zijn - Er is een samenhangend ondersteuningsaanbod - Best practices worden op een gestructureerde wijze worden aangeboden aan de vijfhoek
 • Helder wordt of extra coördinatie op de lange termijn en op dit geheel noodzakelijk blijft
Resultaat van de opdracht

De ondersteuningsbehoefte is geanalyseerd en verder uitgewerkt. Het huidige aanbod is geanalyseerd en er is bepaald wat er nog ontwikkeld moet worden. Je hebt een interne
samenwerkingsstructuur en een leersysteem ontwikkeld en ingericht. De online omgeving staat en draagt bij de heldere verspreiding van best practice en overige benodigde informatie.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. Afgeronde HBO/ WO opleiding gericht op het Sociaal Domein
 2. Aantoonbare kennis van de Hervormingsagenda Jeugd (blijkt uit CV en motivatie)
 3. Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur in het sociaal (jeugd)domein bij voorkeur bij gemeenten
 4. Minimaal 5 jaar werkervaring in projectmatig werken en coördinerende taken
 5. Minimaal 5 jaar werkervaring met stakeholdermanagement en het verbinden van verschillende partijen aan een dergelijk initiatief zoals een platform

Wensen:

 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met advies/projectwerk binnen organisatie in het sociaal/jeugdzorg domein (Analytisch)
 2. De kandidaat heeft werkervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders (verbindend) Blijkt uit cv en motivatie
 3. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van een leersysteem (realisatie) Blijkt uit cv en motivatie

Competenties

 • Verbinder op alle niveaus en ketenpartners
 • Analytisch
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Wendbaar en adaptief
 • Sterk in het organiseren en creëren van nieuw aanbod
 • Gestructureerd
 • Pragmatisch èn strategisch: beleid vertalen naar uitvoering en visa versa
 • Integer, neutrale positie innemen

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 23-05-2024 om 9:00.

Gewenst aantal uren

24 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures