Terug naar overzicht

Coördinator CIO

 • Provincie

  Zuid Holland

 • Branche

  Rijksoverheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Nassaulaan 12, Den Haag

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor VNG is FlexIntens op zoek naar een coördinator CIO voor 32 uur per week.

Specificatie

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Over de CIO-functie
De functie van coördinator valt binnen VNG Realisatie onder het team CIO-functie. De CIO-functie heeft de verantwoordelijkheid voor het informatiebeleid in ketens waarin gemeenten samenwerken met de rijksoverheid voor haar dienstverlening. Dit team heeft o.a. als taak om vanuit VNG Realisatie gemeenten te ondersteunen bij de digitale overheidsdossiers: in alle domeinen, vanuit standaarden, governance principes, en informatiekundige kennis.

Omschrijving van de opdracht
De coördinator treedt op als rechterhand van de CIO. De coördinator treedt op als adviseur bij het vormgeven, inhoudelijk definiëren en besturen van de CIO-functie dossiers en heeft daarbij ook een uitvoerende rol. Daarnaast richt de coördinator het Programma Management Office in voor de CIO-functie en de onder de CIO-functie uit te voeren dossiers. De coördinator ondersteunt de manager CIO-functie bij de totstandkoming van de Kadernota, jaarplannen en bedrijfsplan VNG R, borging en continuïteit van het portfolio, de voortgangsrapportages, inkoop en inhuurprocessen en werving en selectie. De coördinator faciliteert, adviseert en schakelt intensief met andere betrokkenen in het team en/of staf bij VNG en VNG Realisatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing van het team CIO-functie (waaronder coaching en begeleiding en voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken);
 • Draagt zorg voor het opzetten en positioneren van het Programma Management Office (PMO) binnen de CIO-functie en de diverse dossiers;
 • Adviseert over de opzet van de CIO-functie en de mogelijkheden voor sturing (door middel van het signaleren van de knelpunten en kansen voor de CIO-functie en brengt die kansen in afstemming tot uitvoer;
 • Adviseert en ondersteunt de CIO-functie en de strategisch adviseurs in inhoudelijke-, bestuurlijke-, beleidsmatige werkzaamheden, die zich ook ad hoc kunnen voordoen;
 • Houdt overzicht op processen, resources, inhoud en onderlinge verbanden binnen het team en adviseert de manager CIO-functie gevraagd en ongevraagd;
 • Vertaalt de plannen van de CIO-functie naar beslag op middelen en naar de gevolgen voor de kadernota, jaarplannen en het bedrijfsplan VNGR;
 • Stelt in overleg met de stafafdelingen Inkoop, contracten, control en HR VNG Realisatie omschrijvingen, planningen, agenda’s, menskracht- en begrotingen voor de CIO-functie en haar dossiers op;
 • Schakelt met de afdeling financiën en HR van VNG en VNG Realisatie met betrekking tot de inhuur van medewerkers voor de CIO-functie;
 • Ondersteunt de strategisch adviseurs binnen de CIO-functie op het gebied van planvorming, resourcing, activiteitenbegroting en risicomanagement en fungeert als sparringpartner;
 • Coördineert, stuurt op en bewaakt de risico’s en beheersmaatregelen en resultaten (zowel op inhoud als op financieel gebied);
 • Stelt van diverse periodieke voortgangsnotities/-rapportages en beslisdocumenten op;
 • Agendeert, bereidt voor en bewaakt de follow-up van (bestuurlijke) overleggen;
 • Organiseert en (ook inhoudelijk) bereidt de CIO-functie bijeenkomsten voor;
 • Bewaakt het beheer van documenten t.b.v. de manager CIO-functie en de dossiers.

Resultaat van de opdracht

 1. Er is een goedgekeurde kadernota, jaarplan en bedrijfsplan VNGR waarin de CIOfunctie en haar dossiers zowel inhoudelijk als financieel geborgd zijn;
 2. Binnen CIO-functie is de coördinator de kennisspil op het gebied van de interne processen (subsidies, werving, inkoop, planning en control en portfolio);
 3. Er is een goed georganiseerde administratie ter ondersteuning van de CIO-functie en haar dossiers.

Functie eisen

Eisen:

 1. WO- werk en denkniveau blijkend uit minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het snijvlak van business en informatisering;
 2. Ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in financiële (project)administratie;
 3. Ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de laatste 8 jaar) ervaring in de rol van leidinggeven in complexe- en omvangrijke informatievoorzieningsprojecten;
 4. Werkervaring in vergelijkbare (overheids)organisatie zoals bijvoorbeeld ZBO’s, grotere gemeenten, ministerie, provincie;
 5. Aantoonbare werkervaring in het programmatisch werken in omgevingen waar de gestelde doelen onder druk staan of (op onderdelen), wijzigen als gevolg van externe ontwikkelingen en/of voortschrijdend inzicht.

Wensen:

 1. De voorgestelde kandidaat heeft ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) met financiële (project) administraties?
 2. De voorgestelde kandidaat heeft ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de laatste 8 jaar) met leidinggeven;
 3. De voorgestelde kandidaat heeft werkervaring in complexe en omvangrijke informatievoorzieningsprojecten met meerdere interne en externe stakeholders (> 5) en deelprojecten (> 3);
 4. De voorgestelde kandidaat heeft werkervaring in vergelijkbare (overheids)organisatie zoals bijvoorbeeld ZBO’s, grotere gemeenten, ministerie, provincie;
 5. De voorgestelde kandidaat heeft recente en ruime (tenminste 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) ervaring met het coördineren (projectmatig) van uitvoerende werkzaamheden met een sterke inhoudelijke informatievoorziening component die vraagt om kennis van de inhoud van het dossier en haar omgeving.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • leidinggeven;
 • Kwaliteit gericht en zorgvuldig;
 • Samenwerken;
 • Plannen en Organiseren;
 • Omgevingsbewust;
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 04-10-2023 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

32 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures