Terug naar overzicht

Coördinator Versnelling en Realisatie Woningbouw

 • Provincie

  Friesland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Gauke Boelensstraat 2, Drachten

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor gemeente Smallingerland is FlexIntens op zoek naar een coördinator versnelling en realisatie woningbouw voor 24 - 36 uur per week.


We willen tot 2030 minimaal 2000 woningen bouwen. Een deel is harde capaciteit, een deel nog zacht en een deel moet nog gevonden worden. Ook omdat we willen overprogrammeren om tegenvallers op te kunnen vangen.

Ter vervanging van de huidige kartrekker en vooralsnog blijvende ondersteuning van de eigen ambtelijke organisatie zoeken we voor de langere tijd iemand die verder wil helpen bouwen. Je bent als coördinator van de ontwikkelstrategie verantwoordelijk voor een groot deel van de binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. Je stuurt het kernteam aan met daarin de meest betrokken beleidsadviseurs, planeconomen en projectleiders, rapporteert aan de opdrachtgever en college en bent op de majeure ontwikkelingen namens de gemeente verantwoordelijk voor onderhandelingen met projectontwikkelaars. Je trekt ook zelf als projectleider een aantal complexe ontwikkellocaties waarbij het soms ook gaat om bredere gebiedsontwikkelingen en niet enkel woningbouw.

De ontwikkelstrategie kent op dit moment circa 23 verschillende locaties. Die worden gefaseerd naar de markt gebracht met bouwenveloppes. Jij trekt dit proces en wordt daarin ondersteund door onze eigen medewerkers en de 'vaste' flexibele schil die we aan ons gebonden hebben. Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van de resterende plancapaciteit en hoe de ambitie van de nieuwe coalitie om nog eens 500 woningen te bouwen in de periode 2025-2030 gerealiseerd kan worden. Ook in deze puzzel krijg je een voorname rol.

Daarnaast fungeer je als sparringpartner voor collega's, management en bestuur bij nieuwe complexe ontwikkelingsvraagstukken met een woningbouwcomponent. Je helpt met je ervaring en kennis in de slag die we willen maken.

We zoeken 1 persoon. Geen duo-schap. Minimaal 24 uur per week beschikbaar. Meer uren is in overleg mogelijk. Opbouw met tijdelijk eerst minder uren is bespreekbaar.  

 • Je realiseert de gewenste versnelling van de woningbouw op het totaal als wel op individuele projectlocaties.
 • Je professionaliseert onze processen en sluit daarbij aan bij marktontwikkelingen en zaken als de implementatie van de Omgevingswet.
 • Je bent bereid en in staat om medewerkers te helpen bij de gewenste bredere ontwikkeling van hun rol. Zowel inhoudelijk (af en toe inspringen als het te spannend wordt) als op het vlak van noodzakelijke competenties en vaardigheden.
 • Je bent 1e adviseur richting college, management en raad op dit vlak en daarmee het boegbeeld.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. Aantoonbaar succesvol in de rol van projectleider woningbouw en coördinatie van een team.
 2. Meer dan 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.
 3. Aantoonbaar succesvol in het afronden van complexe onderhandelingen met projectontwikkelaars.

Wensen:

 1. Actuele kennis van de woningmarkt in Noord-Nederland en recent actief geweest in een gemeente met een vergelijkbare of grotere omvang dan Smallingerland.
 2. Kennis van de verschillende facetten (beleid, planologie, financiën, aanbestedingen) die aan bod komen bij (complexe) woningbouwontwikkelingen.
 3. Oog voor verschillende belangen, constructieve conflicten opzoeken en voortgang behouden.
 4. Recente projectervaring waarbij participatie succesvol is toegepast en er niet onnodig vertraging en/of verlies van draagvlak is ontstaan.

Competenties

 • Stijlflexibiliteit.
 • Politiek bestuurlijk sensitief.
 • Resultaatgericht en doortastend met oog voor onderlinge verhoudingen.
 • Sterke onderhandelingsvaardigheden.
 • Fors organiserend vermogen en in staat om veel ballen tegelijk in de lucht te houden.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-05-2024 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

24 - 36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures