Terug naar overzicht

Interim Teammanager Huisvesting en Sturing & Control

 • Provincie

  Gelderland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Markt 11, Arnhem

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de Provincie Gelderland is FlexIntens op zoek naar een Interim Teammanager Huisvesting en Sturing & Control voor 32 tot 36 uur per week.

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Facilitaire Dienstverlening (FD) heeft de opdracht om integrale faciliteiten te leveren aan de provinciale bestuurlijke en ambtelijke organisatie. In de kern gaat het om de faciliteiten catering, documentaire informatie voorziening (DIV), huisvesting en receptie diensten. Het belang van de afdeling maakt onderdeel uit van het succes van de provinciale organisatie.

Het coalitieakkoord staat nu centraal waarbij we werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet. Uitgangspunt is het motto: Ambitie voorop, in partnerschap met duidelijke rol en met effectieve instrumenten. Dat vraagt van de afdeling FD om mee te bewegen met de accenten van onze coalitie, met onze provinciale opgaven.

Met de teams Huisvesting en Sturing & Control binnen de afdeling FD draag je zorg voor een passend aanbod aan de provinciale organisatie op al haar opdrachten, in de realisatie van haar doelstellingen als ook in de Gelderse manier van werken.

De afdeling FD is resultaatgericht en houdt van korte lijntjes, duidelijke communicatie en afspraken. Als afdeling werken en handelen we in essentie vanuit het perspectief van de klant. Hierbij zoeken we onderling met elkaar de samenwerking op. In de rol van teammanager maak je onderdeel uit van het managementteam van de afdeling FD. In jouw rol stuur je de teams Huisvesting en Sturing & Control aan.

Het team Huisvesting bestaat uit 12 medewerkers verdeeld over de clusters Technisch beheer, Ruimte & Inrichting beheer en Contractbeheer. Gezamenlijk dragen we bij aan een schone, gezonde, veilige en functionele werkomgeving. Vanuit het team bewegen we mee met ontwikkelingen en brengen we kennis en ervaring bij de nauwe samenwerking met de afdeling BOW voor de districtskantoren en steunpunten en bij de afdeling Cultuurhistorie voor museum Kam.

Binnen het team Sturing & Control dragen vier collega’s bij aan afdelingsbrede beleidsondersteuning, advisering, begeleiden en/of ondersteunen van projecten en processen, teamoverstijgende activiteiten en afdelingsoverstijgende activiteiten.

Bij beide teams draag je bij aan het versterken van elkaar en over je successen en resultaten rapporteer je periodiek aan je opdrachtgever/afdelingsmanager. Hierbij gaat het niet alleen om kosten, voortgang en inhoud, maar ook vooral over samenwerken en hoe we hierin elkaar nog beter kunnen versterken.

Naast je eigen teams onderhoud je veelvuldig contact met het AMT, andere collega’s binnen FD en Bedrijfsvoering, stakeholders, keten en contractpartners en diverse externen. Uiteraard vertegenwoordig je FD ook richting de externe omgeving en onderhoud je netwerken en samenwerkingsverbanden.

We verwachten dat de interim teammanager minimaal 3 dagen per week op kantoor in Arnhem aanwezig is. De rest van de tijd kan er, in overleg, vanaf een andere locatie/thuis gewerkt worden.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod. 

Verantwoordelijkheden

In jouw rol als teammanager zorg je voor de strategische afstemming tussen de behoefte van de business (de opdrachtgevers en/of de afnemers) en de feitelijke dienstverlening door of via de afdeling FD en haar bedrijfsvoeringpartners. Uiteraard heb je naast deze afstemming ook de managementtaken van de teams Huisvesting en Sturing & Control en heb je onder andere de volgende taken:

 • Sturen op functionele en HRM aspecten van beide teams.
 • Sturen op resultaten, prioriteiten en planning van de teams.
 • Faciliteren, coachen en ontwikkelen van de medewerkers binnen de teams.
 • Werkzaamheden uitvoeren in afstemming en samenhang met het algemene managementteam van FD en de facilitaire teams.
 • Diverse producten en voorzieningen op het gebied van huisvesting.
 • (laten) Uitvoeren van onderzoeken naar mogelijke complexe vraagstukken en de implementatie hiervan, op een wijze die bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen in een breed en complex speelveld.
 • Aansluiting en samenwerking vinden tussen de bedrijfsvoeringafdelingen.
 • Adviseren richting opdrachtgever.

Naast je rol als teammanager weet je ook hoe te handelen bij weerstand en tegengestelde belangen en kan het zijn dat je bij complexe verander- en implementatietrajecten adviserend moet optreden om doelstellingen te behalen.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring.
 2. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) van professionals van minimaal 2 verschillende teams.
 3. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met eigendom van vastgoed binnen facilitaire organisaties.

Wensen:

 1. Externe heeft aantoonbaar ervaring binnen het facilitaire vakgebied en/of binnen huisvesting en/of met verduurzaming en is daarom goed op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op deze onderwerpen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 2. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) binnen Bedrijfsvoering afdelingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 3. Externe beschikt aantoonbaar over managementervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

 • Resultaat- en oplossingsgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen
 • Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en bent in staat om in teamverband daaraan te werken. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je bent sociaal en geeft ruimte aan anderen
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hierop. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen
 • Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden om tot resultaat te komen

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 31-05-2024 om 9:00.

Gewenst aantal uren

32 tot 36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures