Terug naar overzicht

Manager Projectbeheersing BMI

 • Provincie

  Zuid Holland

 • Branche

  Rijksoverheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Korte Voorhout 7, Den Haag

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is FlexIntens op zoek naar een manager projectbeheersing BMI voor 24 - 32 uur per week.

Organisatie & directie
Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Transacties en Projecten
De directie Transacties en Projecten is de schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed-  en bouwmarkt. Onder meer door de realisatie van (her)ontwikkeling en de verbouwing of verkoop  van vastgoed voeren wij de strategie uit van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast richten we ons op  contractonderhandelingen en bestemmingswijzigingen van vastgoed. De directie bestaat uit de  afdelingen Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en de afdelingen Projecten 1 en 2.

Project
De verbouw van de rechtbank, flexwoningen voor statushouders, de renovatie van het Binnenhof, nieuwbouw van een Rijkskantoor, Defensie objecten en programma’s voor landelijke projecten van vastgoedbeheer. Aansprekende projecten waarbij we werken met het Integraal Projectmanagementmodel (IPM).

De manager projectbeheersing maakt binnen het IPM-team onderdeel uit van onderstaande programma’s:

 • Vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gebouwen van het Ministerie van Defensie.
  Het werk omvat het op grote schaal landelijk vervangen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor gebouwen van het Ministerie van Defensie.
  Naast reguliere kantoor-, bijeenkomst- en industriegebouwen, zijn er 'Specialties' zoals bijv. vliegtuighangars en voorzieningen voor munitieopslag.
 • Vervangen brandweergavesystemen vliegbases Defensie
  Het vervangen van brandmanagement- en weergavesystemen in een vijftal meldkamers en een opleidingscentrum diverse vliegbases Defensie.
  Dit project heeft een sterke samenhang met het vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
 • Brandveiligheid gebouwen Ministerie van Defensie te Curaçao en Aruba
  Het vervangen of nieuw aan te leggen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor gebouwen van het Ministerie van Defensie.
  Daarnaast ook het bouwkundig brandveilig maken van de legerings- en overige gebouwen. Dit alles in overeenstemming met de Nederlandse Wet- en Regelgeving.

Opdrachtomschrijving
De IPM-rol van Manager Projectbeheersing wordt stevig gepositioneerd binnen het IPM-team van projecten en binnen de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. De manager projectbeheersing werkt hierbij op een gelijkwaardige manier samen met de andere IPM-rolhouders en collega experts. ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ past bij de manager projectbeheersing, hierbij worden de zaken met een open houding en een veelzijdige blik benaderd.

De Manager Projectbeheersing is onderdeel van een complex en dynamisch speelveld en demarqueert en communiceert helder welke verantwoordelijkheden hij/zij heeft op basis van het IPM Kader van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij stelt de manager projectbeheersing zicht onafhankelijk op. Ook worden de volgende elementen proactief bewaakt: de scope van het project, de beheers aspecten geld, tijd, risico’s, kwaliteit en informatie. De manager projectbeheersing heeft ruime kennis van en ervaring met deze werkvelden met bijbehorende methoden en systemen. Er wordt intensief samen gewerkt met experts en kaderstellers vanuit de brede organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf.

De manager projectbeheersing heeft als thuisbasis de sectie Projectbeheersing en vormt een hecht team met de collega Managers Projectbeheersing. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld en er wordt actief bijgedragen aan doorontwikkeling van het vakgebied projectbeheersing.

Denk hierbij aan het inzetten van deskundigheid voor het ontwikkelen van methodieken, formats en werkprocessen voor het opstellen van voortgangsrapportages, een risicodossier, een projectbegroting of een integrale projectplanning.

Naast bovenstaand voer je ook onderstaande werkzaamheden uit, te weten:

 • Het opstellen van kwartaal- en jaarvoortgangsrapportages inclusief financieel overzicht t.b.v. opdrachtgever Defensie Vastgoedmanagement;
 • Het afstemmen met de opdrachtgever Defensie Vastgoedmanagement m.b.t. Spoedeisende Vervangingen;
 • Het bieden van ondersteuning aan de Contract- en Technisch Managers in de regio’s;
 • Het i.s.m. PWA Padm. en Control actueel houden van mijlpalen, Planning bijdrage programmageld en honorarium in Oracle;
 • Sturen op de realisatie van de programma’s, dit verwerken in de Obeya van de Sectie Programma’s en Projecten Bebouwd Gebied en, indien nodig, in dit overleg de Programmamanager waarnemen;
 • Verwacht wordt aanwezig te zijn bij bijeenkomsten/overleggen Sectie Programma’s en Projecten Bebouwd Gebied.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft hbo-/WO-werk- en denkniveau en beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van financiën, economie, bedrijfskunde, civiele techniek en/of bouwkunde.

 2. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als manager projectbeheersing waarin hij/zij meerdere (meer dan 1) multidisciplinaire  projecten met een financiële grootte van 20 M€ of groter heeft uitgevoerd. Vanuit deze projecten is door de kandidaat ervaring opgedaan in de rol van Manager Projectbeheersing binnen een IPM model.

Wensen:

 1. De mate van ervaring als Manager Projectbeheersing
  • Ervaring in de IPM-rol MPB binnen een IPM team.
  • Ervaring met grote en *multidisciplinaire projecten in de utiliteitsbouw en/of buitenruimte.
  • De mate van ervaring met geïntegreerde contracten (DBFMO en/of UAV-GC).
  • Kennis van en ervaring met plannen, structureren en organiseren van een projectbeheersingsorganisatie.
 2. De mate van ervaring met het aansturen en uitvoeren van taken binnen de werkvelden van een manager projectbeheersing en het zelf uitvoeren van taken.
  • Kennis van projectsturing methodes en systemen.
  • Ervaring met het zelf uitvoeren: opstellen van een risicoanalyse en dossier, een planning in MS Project en/of het maken van een financiële analyse vanuit financiële systemen zoals Oracle.
  • De mate van ervaring met het in beheer hebben en sturen op verschillende dossiers tegelijkertijd zoals Geld, Risico’s en Planning.
 3. De mate van ervaring met het realiseren van projectbeheersing waarbij de kaders niet altijd van tevoren helder afgebakend zijn.
  • De mate van ervaring met het motiveren van standpunten.
  • De mate van ervaring met het bereiken van consensus binnen de organisatie.
  • De mate van ervaring met het schakelen tussen de verschillende abstractieniveaus binnen de organisatie.

Competenties

 • Doorzettingsvermogen;
 • Helikopterview;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch vermogen;
 • Samenwerken;
 • Schriftelijk communiceren
 • Initiatief;
 • Klantgerichtheid;
 • Nauwkeurigheid.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-05-2024 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

24 - 32 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures