Terug naar overzicht

Medior Huisvestingsadviseur

 • Provincie

  Zuid Holland

 • Branche

  Publieke veiligheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Doelwater 5, Rotterdam

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de Nationale Politie Rotterdam is FlexIntens op zoek naar een Medior Huisvestingsadviseur voor 36 uur per week.

De Politie heeft een grote, zeer diverse vastgoedportefeuille met basisteambureaus, kantoorgebouwen, cellencomplexen, opleidings- en trainingslocaties, etc. De politie heeft daarbij ook een grote vastgoedopgave, waaruit vele huisvestingsprojecten volgen. Er is daartoe een uitgebreide set aan kwaliteitskaders opgesteld, waaronder een integraal Huisvestingsconcept.Als huisvestingsadviseur draag je zorg voor de gebruikskwaliteit binnen de huisvestingsprojecten. Je bewaakt de visie en de kwaliteitskaders van de Politie, vertaalt deze naar het project en verenigt ze met de specifieke eisen en wensen vanuit het project. De nadruk ligt op het opstellen van ruimtelijk-functionele programma's van eisen (RF-PvE's), maar ook daarvoor en daarna ben je vaak betrokken in een project. In de ontwerpfase toets je en adviseer je over de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp. In de initiatieffase word je mogelijk gevraagd om bij te dragen aan het bepalen van de ruimtebehoefte, een haalbaarheidsstudie of andere werkzaamheden m.b.t. de ruimtelijk-functionele eisen.

Doelstelling

De huisvestingsadviseur draagt zorg voor de goede toepassing van de landelijke kwaliteitskaders van de Politie in huisvestingsprojecten enerzijds en voor het in samenspraak met de gebruikers en andere projectbetrokkenen bepalen van de projectspecifieke eisen en wensen anderzijds. De huisvestingsadviseur verenigt deze eisen in een breed gedragen RF-PvE en waarborgt zodoende de gebruikskwaliteit. Ook voor en na het opstellen van het RF-PvE is / blijft de huisvestingsadviseur betrokken bij een project en adviseert over ruimtelijk-functionele aspecten.

Je gaat aan de slag met een aantal huisvestingsprojecten. Deze voer je zelfstandig uit en daar waar nodig schakel je met de betrokkene partijen. Het betreft de projecten in de volgende locaties met daarbij de volgende op te leveren producten:

Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ambitiedocument (FTE, benodigde m2, functionele ruimtelijke behoeften, relatieschema’s, ambitie en visie)  ten behoeve van het opstellen van de businesscase en in een latere fase het ruimtelijk functioneel programma van eisen. 

Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Groningen – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie IJmuiden – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Drachten– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Den Haag– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Bij alle projecten gelden de volgende taken/activiteiten en eisen:

 • Huisvestingsadviseur is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de nodige communicatie en sessies (ca. 5 tot 8 sessies per project excl. interviews) met gebruikers om tot de bovenstaande producten te komen;
 • Producten zijn gedragen door de gebruikers en conform het Integraal Huisvestingsconcept van de politie;
 • Ambitiedocument omvat alle nodige (ruimtelijk functionele) informatie voor het opstellen van een businesscase door de vastgoedontwikkelaar. Denk aan raming van benodigde oppervlakte, functionele behoeften, relatieschema’s en eventuele bijzondere functies;
 • Inbreng van de kennis over het huisvestingsconcept van de politie en werkprocessen van de gebruikers aan het projectteam; van de initiatie- en definitiefase tot en met het ontwerp- en uitvoeringsproces,
 • Binnen het project verantwoordelijk voor de gebruikskwaliteit van de huisvesting, het toetsen aan / adviseren over de goede toepassing van het Integraal Huisvestingsconcept en andere uitvoeringskaders en dragen zorg voor de continuïteit binnen de verschillende projectfasen.
Verantwoordelijkheden

Bovengenoemde doelstelling omschrijft de verantwoordelijkheden.

Contacten

Belangrijkste contacten:

 • Operatie (de gebruikers zelf, op allerlei niveaus)
 • De overige huisvestingsadviseurs en de coördinatoren van het team
 • Betrokkenen in de projectorganisatie (zoals HV, ICT, HRM, Mobiliteit)
 • Projectmanagement
 • Asset Management
 • Atelier Politiebouwmeester
 • Team BIO (Beleidsimplementatie en Ontwikkeling), waaronder de huisvestingsadviseurs vallen
 • Overige projectbetrokkenen binnen en buiten de sector Huisvesting

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. De kandidaat heeft een erkende en volwaardige HBO- of WO-opleiding afgerond, diploma aanwezig
 2. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden
 3. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten en/of met het vertalen van huisvestingsconcepten naar (ruimtelijk-functionele) PvE’s. (Hierbij ging het om locaties zoals universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, ministeries, e.d. Woningbouw wordt niet gezien als relevante ervaring.)

Wensen:

 1. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over huisvestingstrajecten bij grote organisaties (meer dan 5
 2. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van, en ophalen van informatie bij (eind)gebruikers in workshops, interviews en andersoortige sessies
 3. (Deze De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.

Competenties

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 19-07-2024 om 9:00.

Gewenst aantal uren

36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Het beheersen van de Nederlandse taal is voor elke functie vereist. Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures