Terug naar overzicht

Projectondersteuner Knellende Mechanismen

 • Provincie

  Noord Holland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  WO

 • Dienstverband

  Detachering

 • Plaats

  Amstel 1, Amsterdam

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de Gemeente Amsterdam is FlexIntens op zoek naar een Projectondersteuner Knellende Mechanismen voor 18 tot 24 uur per week.

Opdrachtomschrijving
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport Knellende Mechanismen en voor het uitwerken van het praktijkinitiatief Overheidsbrede Loket. Binnen het gemeentelijke Sociaal Domein zoeken wij op het gebied van Armoedebestrijding een projectondersteuner die de bestaande signaleringsinitiatieven inventariseert en die zorgdraagt voor verbinding van deze projecten met het thema 'bestaanszekerheid'.

Werkzaamheden

 • Je draagt bij aan de opzet van het signaleringsoverleg van Sociaal Raadslieden door de procesbegeleiding op je te nemen;
 • Je verzorgt de rapportages en de voortgangsbewaking en je monitort de terugkoppeling in de communicatie;
 • Jij bent het eerste aanspreekpunt wanneer er nieuwe initiatieven voortkomen uit het rapport 'knellende mechanismen’ en je ondersteunt dan bij het inrichten van de gewenste signaleringsoverleggen en/of andere verbeterinitiatieven in samenwerking met de ketenpartners op het gebied van bestaanszekerheid.
 • Voor het praktijkinitiatief ‘Overheidsbrede loket’ stel jij de signaleringsoverzichten samen en zorg je voor bewaking van de opvolging en voor de terugkoppeling van de signalen.
 • Je zorgt dat de bijbehorende vastgestelde acties worden uitgevoerd.

Je ontwikkelt een visuele signaleringsroute knellende mechanisme Sociaal Raadslieden met aangestelde verantwoordelijken, legt de samenwerkingsafspraken van de gemeente en buurtteams vast inzake de signaleringsaanpak, structureel signaleringsoverleg Sociaal Raadslieden, escalatielijn en totaallijst signalen knellende mechanismen. Je bewaakt de realisatie van de acties in het kader van Overheidsbrede loket en andere verbeteringen n.a.v. signalen van buurtteams.

Afstemming:
Je rapporteert over de voortgang aan de projectmanager. Dit doe je op eigen initiatief direct wanneer de planning moet worden aangepast en tenminste maandelijks om de voortgang te bespreken.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding.
 2. De aangeboden kandidaat heeft gedegen kennis van thema's van bestaanszekerheid zoals de armoederegelingen, schuldenondersteuning en specifieke subsidiemogelijkheden.
 3. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar ervaring in het sociaal domein.
 4. De aangeboden kandidaat heeft tenminste 1 jaar recente ervaring (gedurende de afgelopen 3 jaar) bij een grotere gemeente (meer dan 100.000 inwoners).
 5. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met de uitvoering van projectondersteuning.

Wensen:

 1. De aangeobden kandidaat heeft enige recente werkervaring (gedurende de afgelopen 3 jaar) bij een G4 gemeente (vanwege Socrates).

Competenties

 • Analytisch vermogen.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Samenwerken.
 • Relatiebeheer.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Overtuigingskracht.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 17-05-2024 om 12:00.

Gewenst aantal uren

18 tot 24 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures