Terug naar overzicht

Projectsecretaris milieuoverleg NL-NRW

 • Provincie

  Gelderland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Markt 11, Arnhem

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de Provincie Gelderland is FlexIntens op zoek naar een Projectsecretaris milieuoverleg NL-NRW voor 250 uur in de periode 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.In overleg met provincies en NRW opstellen van een nieuw werkprogramma voor de samenwerking tussen het Umweltministerium en de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg op het terrein van milieu en natuur.Op basis van de uitkomst van het nieuwe werkprogramma kunnen we het aantal uren bepalen nodig voor de uitvoering daarvan. Dus in het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod (het aantal te begeleiden werkgroepen). 

Verantwoordelijken

De taken en verantwoordelijkheden van een projectsecretaris milieuoverleg NL-NRW bestaan met name uit:

 • Beschrijving structuur en doel van de samenwerking (bestuurlijk overleg, coördinatiegroep, werkgroepen) op basis van bestaande samenwerkingsovereenkomst (4 uur).
 • Overleg met partners om de onderwerpen die in het werkprogramma voor de samenwerking een plaats moeten krijgen te inventariseren, met aandacht voor onderwerp, gemeenschappelijke belang en doel, actieplan (te zetten stappen), te leveren inzet vanuit de partner (5 maal 12 uur = 60 uur).
 • Opstellen concept-werkprogramma, waarin bovenstaande is verwerkt, inclusief samenstelling en trekkerschap van de werkgroepen (40 uur).
 • Ondersteunen coördinatiegroep bij voorbereiding van en deelname aan, alsmede de verwerking van resultaten van het coördinatieoverleg en bij de voorbereiding van en deelname aan het bestuurlijk overleg over het werkprogramma en de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst en de verwerking van de resultaten daarvan (totaal 80 uur).
 • Verwerken opmerkingen en besluiten coördinatiegroep en bestuurlijk overleg in tussen-, eindconcept en definitieve versies (6 uur).
 • Deelname aan c.q. verwerking van de resultaten van overleg met aspirant-deelnemers Zuid-Holland en - vooral - de ministeries van LNV en I&W (8 uur).
 • Voorbereiding en deelname aan bijeenkomst rond ondertekening werkprogramma (12 uur).
 • Begeleiding werkgroepen in opstartfase (5 maal 8 uur = 40 uur).

Functie eisen

Eisen:

 1. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde Nederlandse HBO-opleiding of over een afgeronde opleiding aan een Duitse Hochschule of over een afgeronde opleiding van vergelijkbaar niveau in een ander land.
 2. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als adviseur of als projectleider bij of voor een overheidsorganisatie in Nederland of in Duitsland.
 3. Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) bij of voor Duitse EN Nederlandse overheidsorganisaties en is daarom bekend met beide overheidsculturen en overheidsstructuren.

Wensen:

 1. Externe beschikt aantoonbaar over een uitgebreid netwerk op senior niveau en op leidinggevend niveau binnen de afdeling Umwelt van het Ministerium für Umwelt, Natur und Verkehr van NRW (MUNV) en de grensprovincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 2. Externe heeft aantoonbaar ervaring met het leggen van verbanden tussen Duitse en Nederlandse overheden op politiek-bestuurlijk niveau en heeft voorstellen uitgewerkt voor een gezamenlijk gedragen beleid, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 3. Externe beheerst aantoonbaar de Nederlandse taal op professioneel niveau (C2), aan te tonen met voorbeelden van een correct geschreven advies/opdrachtresultaat in de Nederlandse taal. Graag als bijlage toevoegen
 4. Externe beheerst aantoonbaar de Duitse taal op professioneel niveau (C2), eveneens aan te tonen met voorbeelden van een correct geschreven advies/opdrachtresultaat in de Duitse taal. Graag als bijlage toevoegen

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 28-05-2024 om 12:00.

Gewenst aantal uren

250 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures