Terug naar overzicht

Senior Manager Projectbeheersing (MPB) renovatie binnenhof

 • Provincie

  Zuid Holland

 • Branche

  Rijksoverheid

 • Opleidingsniveau

  WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Korte Voorhout 7, Den Haag

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is FlexIntens op zoek naar een senior manager projectbeheersing (MPB) renovatie binnenhof voor 24 - 26 uur per week.

Organisatie & directie
Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 11,7 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 82.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Onze missie: 'Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.', is in 2019 aangescherpt met ‘We willen de waarde van Rijkvastgoed maximaal benutten. We werken daarom samen met andere partijen om niet alleen onze eigen gebouwen, maar ook de hele omgeving te verbeteren. Economie, leefomgeving en natuur varen wel bij wat we doen.’

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Transacties en Projecten
De directie Transacties en Projecten is de schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed- en bouwmarkt. Onder meer door de realisatie van (her)ontwikkeling en de verbouwing of verkoop van vastgoed voeren wij de strategie uit van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast richten we ons op contractonderhandelingen en bestemmingswijzigingen van vastgoed. De directie bestaat uit de afdelingen Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en de afdelingen Projecten 1 en 2.

Afdeling Projecten 1 en 2
De afdelingen Projecten 1 en 2 zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, verbouw, niet-planmatig onderhoud, renovatie en restauratie. Het gaat om vastgoedprojecten in heel Nederland. Denk aan justitiële inrichtingen, kantoren van ministeries, vastgoed van Defensie en paleizen. Bij de afdelingen werken ongeveer honderdtwintig projectmanagers en vijftig projectassistenten, verdeeld over meerdere secties. De sectie Projectbeheersing valt onder de afdeling Projecten 2.

Sectie Projectbeheersing
Je maakt als Manager Projectbeheersing deel uit van een team, waarbij je meehelpt aan de opbouw de sectie door de toegevoegde waarde van professionele projectbeheersing uit te dragen binnen de organisatie en binnen de projecten. Een professionele club mensen die een hecht collectief wil vormen en samen kennis willen opbouwen door elkaar te informeren en stimuleren.

Project
De renovatie van het Binnenhof is ingericht als een programma onder leiding van een Programmadirecteur. De renovatie is opgesplitst in verschillende deelprojecten/bouwdelen, waarvoor verschillende integraal projectmanagement teams (IPM) zijn aangesteld. Er zijn IPM-teams voor de bouwdelen Eerste Kamer en Raad van State, Tweede Kamer, Algemene Zaken, de nieuwe Technische Hoofdinfrastructuur (THI) en Buitenruimten.

De renovatie van het Binnenhof is een uitdagende opgave door de samenloop van: de slechte staat, het monumentale karakter van de gebouwen en de grote diversiteit aan ruimten en vertrekken, de hoge eisen gesteld aan de nieuwe gebruiksomgeving, het toevoegen van nieuwe functionele ruimten onder de gebouwen. Daarnaast zijn er zijn meerdere hoofdaannemers, vele architecten en adviseurs betrokken. Dit opgeteld met de krappe bouwplaats leidt binnen het bouwproces tot vele technische en beheersmatige uitdagingen en raakvlakken van uiteenlopende aard. De projectbeheersing is een van de pijlers om de renovatie qua kosten, planning en risico’s op koers te koers te houden.

De Senior Manager Projectbeheersing (MPB) gaat aan de slag op het deelproject Tweede Kamer. Dit deelproject staat aan de vooravond van de contractering en start uitvoering.

Opdrachtomschrijving
De IPM-rol van Senior Manager Projectbeheersing (MPB) moet stevig worden gepositioneerd binnen het IPM team van projecten en binnen de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Senior Manager Projectbeheersing (MPB) werkt hierbij op een gelijkwaardige manier samen met de andere IPM-rolhouders en collega experts. De zaken worden met een open houding en een veelzijdige blik  benadert waarbij ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ de basis is.

Op basis van het IPM Kader van het Rijksvastgoedbedrijf demarqueer en communiceert de Senior Manager Projectbeheersing helder waar zijn/haar verantwoordelijkheden liggen en stelt zich onafhankelijk op. Bewaakt proactief de scope van het project en bewaakt de beheers aspecten geld, tijd, risico’s, kwaliteit en informatie. De Senior Manager Projectbeheersing heeft ruime kennis van en ervaring met deze werkvelden met bijbehorende methoden en systemen. Werkt intensief samen met experts en kaderstellers vanuit de brede organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Naast het vervullen van de rol Senior MPB-er is er bij het deelproject Tweede Kamer van een ontwikkelopgave waarbij het deelprojecten in samenspraak met het IPM-team en de directeur Projectbeheersing Binnenhof de projectorganisatie gereed gemaakt wordt voor aankomende fase van uitvoering. Het opstellen, uitwerken en implementeren van een strategisch (transitie)plan hiervoor behoort tot de opdracht van deze uitvraag. De Senior Manager Projectbeheersing stuurt 2 medior MPB-ers aan.

De IPM-rol van de Senior Manager Projectbeheersing wordt stevig gepositioneerd binnen het IPM-team van projecten en binnen de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. De manager projectbeheersing werkt hierbij op een gelijkwaardige manier samen met de andere IPM-rolhouders en collega experts. ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ past bij de manager projectbeheersing, hierbij worden de zaken met een open houding en een veelzijdige blik benaderd.

De Senior manager projectbeheersing heeft als thuisbasis de sectie Projectbeheersing en vormt een hecht team met de collega Managers Projectbeheersing. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld en er wordt actief bijgedragen aan doorontwikkeling van het vakgebied projectbeheersing. Denk hierbij aan het inzetten van deskundigheid voor het ontwikkelen van methodieken, formats en werkprocessen voor het opstellen van voortgangsrapportages, een risicodossier, een projectbegroting of een integrale projectplanning.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO- opleiding in de richting van financiën, economie, bedrijfskunde en/of bouwkunde.

 2. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar ervaring als Manager Projectbeheersing waarbij aantoonbaar wordt voldaan aan de volgende aspecten:

  • Heeft kennis en ervaring met het integrale projectbeheersing en de werkvelden financieel-, plannings-, risico-, kwaliteits-, informatie-, en scopemanagement;
  • Heeft ervaring met de toepassing van de IPM-methodiek in Utiliteitsbouw (>200mln) en/of Infrastructurele projecten (> 500 mln);
  • Heeft de ervaring vanuit verschillende rollen uitgevoerd (manager, MPB-er, adviseur).
  • Heeft managementervaring in het aansturen en ontwikkelen van teams.
  • Heeft ervaring met opzetten en implementeren van projectbeheersingsprocessen.
 3. De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) en een geldig GPI certificaat.

Wensen:

 1. De mate van ervaring als MPB-er in een project of programma (utiliteit >200 mln en/of infrastructuur > 500 mln).
  • Kennis en ervaring met plannen, structureren en organiseren van projectbeheersing in een project- en  programmaorganisatie
  • Kunnen sturen op basis van samenhang en belang van projectbeheersing voor overige IPM-rollen
  • Zowel ervaring als MPB-er als in andere managementrollen
 2. De mate van  ervaring als MPB-er in een project in een bestuurlijke omgeving.
  • Ervaring projecten met meerdere met meerdere ambtelijke stakeholders/opdrachtgevers en/of uiteenlopende bestuurlijke belangen
  • Ervaring met projecten met een (politiek)risicoprofiel  en/of maatschappelijke impact
  • Ervaring met een organisatorisch complex politiek bestuurlijke omgeving- en uitvoeringsproces.
  • Organisatorische en bestuurlijke sensitiviteit en pro-activiteit
 3. De mate van ervaring met het aansturen als het zelf uitvoeren van taken binnen de werkvelden van de MPB-er.
  • Ervaring in het managen van en verantwoordelijkheid nemen voor raakvlakken tussen projectbeheersing en andere IPM-disciplines
  • Aansturing van de projectbeheersingsorganisatie
  • De mate van ervaring met het in beheer hebben en sturen op verschillende dossiers tegelijkertijd zoals Geld, Risico’s en Planning
  • zelf opstellen van een risico dossier, een planning in MS Project en/of het maken van een financiële analyse vanuit Oracle.
 4. De mate waarin de kandidaat  ervaring heeft met het aansturen van een projectteam.
  • De mate van ervaring met het motiveren van standpunten.
  • De mate van ervaring met het bereiken van consensus binnen het projectteam en de organisatie.
  • De mate van ervaring met het schakelen tussen de verschillende abstractieniveaus.

Competenties

Als Senior Manager Projectbeheersing ben je onderdeel van een complex en dynamisch speelveld. Doorzettingsvermogen, een onafhankelijke kritische blik en vooral een opbouwende aanpak is hierin vereist. De Senior manager projectbeheersing laat zien waar zijn/haar toegevoegde waarde ligt door het gewoon te doen, producten te leveren en resultaten te boeken.

De Senior manager projectbeheersing is in staat in termen van risico’s en kansen betekenis te geven aan het project.

 • Resultaatgerichtheid.
 • Organisatievermogen.
 • Overtuigingskracht.
 • Organisatorische en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Beschikt over een helikopterview en kan inzoomen op details.
 • Hands on mentaliteit.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-05-2024 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

24 - 26 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures