Terug naar overzicht

Senior Vergunningverlener Omgevingsrecht

 • Provincie

  Zuid Holland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Engelandlaan 502, Zoetermeer

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de Gemeente Zoetermeer is FlexIntens op zoek naar een Senior Vergunningverlener Omgevingsrecht voor 32 tot 36 uur per week.

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’. 
 
De afdeling bestaat uit twee teams: 
- Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). 
- Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. 
De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
1. Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
A. Bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
B. Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het omgevingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
C. Overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bbl.

2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
A. Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
B. Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
C. Toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals het omgevingsplan, beheer verordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, besluit bouwwerken leefomgeving, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
D. Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheid bepalingen op grond van de bouwregelgeving
E. Het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
F. Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist  (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het omgevingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
G. Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
H. Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
I. waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
A. Verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
B. Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. Minimaal een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouwen Woningtoezicht 1
 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior vergunningverlener omgevingsrecht

Wensen:

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van bouwkunde
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior vergunningverlener (omgevingsrecht) in de afgelopen 5 jaar
 3. Aantoonbare kennis met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten
 4. Aantoonbare werkervaring met het zaaksysteem PowerBrowser,
 5. Een afgeronde aanvullende cursus Besluit bouwwerken leefomgeving of Ambtenaar Bouwen Woningtoezicht 2

Competenties

 • Oplossingsgericht
 • Zelfstandig
 • Organiserend vermogen
 • Bewust risico gestuurd werken
 • Omgevingsbewust
 • Politiek sensitief
 • Daadkrachtig
 • Flexibel
 • Onder druk kunnen presteren
 • Teamplayer

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-05-2024 om 12:00.

Gewenst aantal uren

32 tot 36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures