Terug naar overzicht

Strategisch adviseur

 • Provincie

  Noord Holland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering

 • Plaats

  Amstel 1, Amsterdam

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de Gemeente Amsterdam is FlexIntens op zoek naar een Strategisch adviseur voor 4 tot 36 uur per week.

Opdrachtomschrijving
Je werkt in de functie van strategisch adviseur omgevingsrecht bij de gemeente Amsterdam. Hiermee werk je in het hart van de stedelijk ontwikkeling in Amsterdam en werk je aan de gebiedsontwikkeling van de grote stedelijke opgaven in Amsterdam. Je adviseert over strategie, aanpak en uitvoering. Tevens ben je verantwoordelijk voor de juridisch-planologische producten.

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals wijzigingen omgevingsplan en MER;

 • Je redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het vooroverleg en beantwoording;
 • Stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor wijzigingen omgevingsplan;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van wijzigingen omgevingsplan en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;
 • Adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;
 • Adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten onder Omgevingswet;
 • Werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
 • Verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;
 • Oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro, Wabo en Awb en heeft kennis van gemeentelijke verordeningen.
 2. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch planologisch projectleider bestemmingsplannen binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur.
 3. De aangeboden kandidaat beschikt over werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven).

Wensen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het zelfstandig opstellen, redigeren van planregels en toelichting van bestemmingsplannen.
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal tien jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh.
 3. De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het werken bij een G6 gemeente.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn.
 • Samenwerken.
 • Relatiebeheer.
 • Initiatief.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Overtuigingskracht.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 17-05-2024 om 12:00.

Gewenst aantal uren

4 tot 36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures