Terug naar overzicht

Strategisch communicatieadviseur programma Eerbeek-Loenen 2030

 • Provincie

  Gelderland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Markt 11, Arnhem

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor Provincie Gelderland is FlexIntens opzoek naar een Strategisch communicatieadviseur programma Eerbeek-Loenen 2030 voor gemiddeld 28 uur per week.

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een samenwerking tussen de papier-/kartonindustrie in Eerbeek en Loenen, gemeente Brummen en gemeente Apeldoorn, Woningbouwcorporatie Veluwonen, Waterschap Valllei en Veluwe en provincie Gelderland. Het programma omvat verschillende projecten binnen de speelvelden: vestigingsklimaat, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze partners hebben naast gezamenlijke doelen ook eigen, soms afwijkende, belangen.

Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is behoefte aan meer sturing op de overkoepelende communicatie. De projecten zijn meervoudig en complex, zogenaamde wicked problems. Vaak is er geen optimale oplossing voor een probleem maar zoeken we naar het beste compromis.

Daarnaast kennen de verschillende projecten die onder het programma vallen een sterke verwevenheid. Dit houdt in dat keuzes in de projecten impact op elkaar hebben en dat veel inwoners belanghebbende zijn bij meerdere projecten. Doordat de projecten zich in verschillende fases (verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase) bevinden, worden besluiten genomen in een project, terwijl in een ander project nog onderzocht wordt. Voor inwoners is dit soms lastig omdat zij het totaaloverzicht nog niet hebben. Echter om stappen vooruit te kunnen zetten, is het nodig om niet alle vraagstukken aan elkaar te verknopen, maar om vraagstukken behapbaar te houden en kritisch te bekijken welke keuzes gemaakt kunnen worden (het toppunt van integraliteit is stilstand).

De complexiteit, verwevenheid, het verschil in voortgang en de veelheid aan partners en belangen maakt dat de inzet van een strategische communicatie adviseur nodig is.

In april 2021 stelde de stuurgroep vast dat er behoefte is aan het herijken van het overkoepelende verhaal van Eerbeek-Loenen 2030. Dat het verhaal van het programma wellicht opnieuw neergezet moest worden. Waarbij het voor intern en extern betrokkenen direct duidelijk is wat de doelstellingen, resultaten en het gewenste eindplaatje is voor Eerbeek en Loenen. Ook werd aangegeven dat er vanuit het brede verhaal een koppeling en vertaling naar de verschillende projecten binnen het programma gemaakt moet worden. Laatstgenoemde aandachtspunt in deze stuurgroep was het belang dat alle partners in Eerbeek-Loenen 2030 een herkenbare en passende rol zouden krijgen in het uitdragen van dit brede verhaal.

De afgelopen jaren heeft in de communicatieaanpak voor de verschillende projecten de focus sterk gelegen bij participatie met de directe omgeving, de inwoners van de dorpen Eerbeek en Loenen. Een fase waarin een persoonlijke, zorgvuldige, transparante en betrouwbare manier van communicatie centraal stond. Wat in de praktijk inhield, het tijdig, adequaat en op inhoud betrekken van de omgeving en samen optrekken in een navolgbaar proces. Met als doel om de bij de omgeving aanwezige kennis te benutten en wensen te inventariseren. Tijdens dit participatieproces is er zeer nauw samengewerkt met de wijkraad Eerbeek Zuid en Dorpsraad Eerbeek-Hall.

In 2023 gaat een aantal projecten binnen het programma van besluitvorming naar uitvoering. Dit vraagt een andere manier van communiceren. Het is van belang om als programma voorbereid te zijn om met (project)communicatie de doelgroepen mee te nemen in het grotere verhaal van Eerbeek-Loenen 2030, de gezamenlijke ambitie, de zogenoemde stip op de horizon. Dit vraagt op strategisch niveau van de samenwerkende partijen dat zij elkaar ook op de interne communicatie, binnen het programma, goed en laagdrempelig weten te vinden. Tijdige en juiste afstemming tussen de projecten is cruciaal als projectdoelstelling, planning of beeldvorming elkaar (kunnen) beïnvloeden. Dat alle programmabetrokkenen zich realiseren dat het noodzakelijk is om de buitenwereld (inwoners, ondernemers en media) mee te nemen in de samenhang tussen de projecten en het gewenste perspectief van het programma EL2030. Belangrijk is daarbij dat de partijen het eigen belang en het juiste willen doen voor de omgeving in balans brengen. Dat zij alles in het werk stellen om samen een toekomstbestendig Eerbeek en Loenen te realiseren. Dit uitdragen én ondersteunen met tijd en aandacht.

Betrouwbare, zorgvuldige en betrokken publiekscommunicatie is de kern van de strategie. We brengen het programma en het toekomstperspectief van de dorpen Eerbeek en Loenen ‘dichterbij’. We zorgen voor feitelijke informatie die vragen vanuit de omgeving beantwoord en geven zo goed mogelijk uitleg over de samenhang van de projecten. Gezamenlijk vertellen we op gepaste wijze met oog voor de gevoeligheden rondom de projecten over de voortgang, de werkzaamheden in de uitvoeringsfase. We vertellen actief waar informatie over het programma en de projecten te vinden is. Daarbij zetten we verschillende communicatiemiddelen in en maken we gebruik van de bestaande communicatiekanalen van alle partners voor het vergroten van het bereik. We betrekken de omgeving in onze publiekscommunicatie met aandacht voor persoonlijke- en achtergrondverhalen.

De strategisch communicatieadviseur heeft zitting in het programma-/kernteam van Eerbeek-Loenen 2030 en vormt een “driehoek” met de programmamanager en de strategisch omgevingsmanager.

Meer informatie over Eerbeek-Loenen 2030: www.eerbeekloenen2030.nl

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de strategisch communicatieadviseur Eerbeek-Loenen bestaan met name uit:

 • Adviseren van de programmamanager over de interne communicatieprocessen binnen het programma (projectmanager is verantwoordelijk voor kwaliteit en resultaat van de samenwerking);
 • Aanleveren van bouwstenen voor de beantwoording van persvragen die binnenkomen bij bestuurders;
 • Samen met de programma brede omgevingsmanager de vorm bepalen van de externe communicatie (hoe?) en de regie voeren op en coördineren van de communicatiemiddelen op programmaniveau;
 • Toezien op de toepassing van de gezamenlijke communicatieambitie in het door de betrokken partijen opgestelde communicatieplan voor het desbetreffende project;
 • Toetsen en afstemmen over de voorgenomen project communicatieactiviteiten/-middelen;
 • Afstemmen met de programmamanager en de omgevingsmanager breed.

De strategisch communicatieadviseur zit aan tafel bij de stuurgroep en schuift incidenteel, indien nodig, aan bij het projectteamoverleg.

Functie eisen

Eisen:

 1. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
 2. Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde communicatie vakopleiding (afgerond in de periode 2018 - heden).
 3. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) in de functie van strategisch communicatieadviseur.
 4. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als (strategisch) communicatieadviseur en/of omgevingsadviseur met complexe gebiedsontwikkelingen bij of voor een overheidsorganisatie.

Wensen:

 1. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met politiek-bestuurlijk gevoelige projecten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 2. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met complexe gebiedsontwikkelingen met een complexe omgeving bij of voor een overheidsorganisatie, waarbij externe aantoonbaar schakelt tussen en handelt op strategisch, tactisch en operationeel niveau, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de ervaring met schakelen tussen en handelen op zowel strategisch als tactisch als operationeel niveau beschrijven.
 3. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met crisiscommunicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

 • Omgevingsbewust: Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends in de omgeving en benut deze kennis ten behoeve van het programma/project en de organisatie;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hierop. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hierop. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen;
 • Proactief/initiatief nemend: Je onderzoekt de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant/gebruiker en handelt hiernaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht. Je wil verbeteren en denkt vooruit;
 • Overtuigingskracht (en aanpak voor het oplossen van problemen). Je bent als een sterke gespreks- en sparringpartner in staat om je omgeving op een prettige manier te overtuigen waarbij je de omgeving meeneemt in je argumentatie en aanpak met een gezonde afweging van risico’s en belangen. Je durft  buiten de gebaande paden te denken en te zoeken naar creatieve oplossingen binnen de kaders van de regels en/of procedures. In je overtuigingskracht maak je gebruik  van jouw goede inhoudelijke en actuele parate kennis en ervaring.

Inschrijven tot

Reageren kan tot 28 april 2023 om 12.00 uur.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures