Highlights
Match criteria
Branche
 • Lokale overheid
Vakgebied
 • Bedrijfsvoering
Functie
 • Programmamanager
Opleidingsniveau
 • WO
Regio
 • Zuid Holland
Gewenst aantal uren
 • 0 - 24 uur
Certificeringen
 • Geen specifieke certificering
Functieniveau
 • Senior
Contactperson email
Bekijk alle openstaande opdrachten

Programmamanager Werk en Inkomen

REF: FLV08717
Nieuw

Functie omschrijving

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 352 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Over Team WISI, vallend onder directie beleid, Inclusieve Samenleving
Als programmamanager maak je onderdeel uit van de Directie beleid, team Inclusieve Samenleving. Binnen dit team werken we in gezamenlijkheid aan de opgaven binnen het sociale domein. De programmamanager geeft sturing aan een aantal (subsidie-)projecten op het gebied van werk en inkomen in nauwe samenwerking met de CIO functie en VNG Realisatie.

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen om gemeenten in staat te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in diverse programma’s in de gebieden Werk en Inkomen welke worden gefinancierd door ministeries (met name SZW) en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Het zijn programma’s met een aanzienlijke financiële omvang en met stevige verwachtingen bij Rijk en gemeenten.

Samen met de programmamanagers Schulden en Inburgering en de overkoepelende opgavemanager WISI (Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering) zorg je dat de ambities van gemeenten

Het werkterrein is complex vanwege de vele stakeholders, staat onder politieke en bestuurlijke druk vanwege journalistieke onderzoeken en toetsing vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. Tegelijkertijd worden ketenvoorzieningen vernieuwd/gerenoveerd om de dienstverlening aan burgers te optimaliseren.

De projecten waar aan gewerkt wordt zijn onder meer: door ontwikkelen SUWI, Uitwisselingsmechanisme Werk, Dennis & Eva. Deze hebben relaties met andere initiatieven.

Omschrijving van de opdracht
Als programmamanager bij de VNG sta je voor de afgesproken (tijdelijke) programmadoelen op het gebied van Werk en Inkomen. Met de opgavemanager Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI) boven je en diverse projectmanagers die je aanstuurt is jouw programma de schakel in het vertalen van de visie van de leden naar het waarmaken ervan in de uitvoering. Vanuit de uitspraak van de leden op inhoud en rolneming zorg jij dat projectresultaten bijdragen en dat deze tijdig en binnen budget worden gerealiseerd door de projectleiders.

Je focus ligt met name op het robuuster organiseren van de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen richting een samenhangende programmatische aanpak. Je stuurt de diverse projectmanagers (momenteel: 5) dagdagelijks aan, monitort en stuurt bij. Op overkoepelend Werk en Inkomen niveau verbind je daar waar nodig. Je signaleert kansen en mogelijkheden op het gebied van Werk en Inkomen en kaart dit aan bij de opgavemanager WISI. Samen met de opgavemanager en de programmamanagers van de andere twee WISI gebieden: Schulden en Inburgering stem je af over inbreng in diverse gremia intern en extern.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van programmadoelen en stelt daarbij vragen als: Dragen de projecten bij aan het programmadoel?, Doen we de dingen goed? (toets aan opdracht, monitoring en bijsturen van projecten), Zijn de projecten realistisch en uitvoerbaar in samenhang? (toets aan kaders VNG, bemensing etc.) Staat dit goed in de opdracht aan projectmanagers?

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de financiën en bedrijfsvoering van de activiteiten onder Werk en Inkomen en loodst het team van projectmanagers door de huidige dynamiek (Corona en Uitvoeringsissues). Jij zorgt ervoor dat relaties met belangrijke partners van programma’s rondom Werk en Inkomen, zoals G4, G40, VGS, VDP, Ministeries en UWV en ZBO’s als Inlichtingenbureau en BKWI en andere netwerken, goed onderhouden worden en neemt daartoe deel aan afstem overleggen en voorbereidingen voor (bestuurlijke) overleggen.

Resultaat van de opdracht
De programmamanager stuurt enerzijds op de beheersing en resultaten van de diverse projecten en anderzijds op de samenhang tussen de projecten en de verbinding van deze projecten met de behoefte onder gemeenten.

Dit resulteert in een programma die duurzaam bijdraagt aan de ondersteuning van gemeenten op het terrein van werk en inkomen. De programmamanager levert een implementatiestrategie richting gemeenten met bijbehorende achterbanraadpleging en organiseert besluitvorming en bedrijfsvoering rapportages.

Functie eisen

Functie eisen:

 1. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding;
 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op senior niveau met programma- en of projectmanagement op het gebied van veranderopgaven van overheidsdienstverlening met een relevante IV-component;
 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het vormgeven van programma’s of programmatische aansturing in de rol van beleidsmedewerker, projectleider, programmamanager, adviseur of manager.

Functie wensen:

 1. Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ‘Werk en Inkomen’ domein in een vergelijkbare rol als beleidsmedewerker, projectleider, programmamanager, adviseur of manager;
 2. Je hebt minimaal 1 referentie opdracht met het toepassen van kennis en werkervaring met Informatievoorziening;
 3. Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring als project- of programmamanager op het gebied van veranderopgaven van overheidsdienstverlening in complexe overheidsketens (meerdere overheidsorganisaties en van verschillende overheden) met een relevante IV-component.

Competenties

 • Aansturen groep
 • Bestuur sensitiviteit
 • Motiveren
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Omgeving bewust ( in Sociaal Domein en de problematiek van de gemeentelijke praktijk)
 • Creativiteit
 • Prioriteren

Inschrijven tot

Reageren kan tot dinsdag 21-09-21 voor 10:00 uur.

Gewenst aantal uren

20 uur in de week.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg.

Locatie

Den Haag

Contactpersoon

LinkedIN Facebook Twitter Share