Detachering

Heb je behoefte aan tijdelijke uitbreiding van het personeelsbestand, bijvoorbeeld door piekwerkzaamheden, ontbreken van expertise in een project of het uitvallen van één of meerdere werknemers? Dan is detachering één van de mogelijkheden om de continuïteit van de organisatie te borgen. 

Bij detachering stellen wij (hoogopgeleide) professionals ter beschikking die werkzaamheden onder leiding en toezicht van jou als opdrachtgever uitvoeren. Wij zijn formeel werkgever, maar jij hebt de dagelijkse leiding en stuurt de professional aan. Hierdoor wordt een hoge mate van flexibiliteit georganiseerd. In lijn met de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben onze professionals recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als jouw eigen medewerkers en verzorgen wij alle administratieve handelingen. 

Voordelen:
Detachering biedt voor jou de volgende voordelen:

  • Snel en eenvoudig kwalitatief hoogwaardig (tijdelijk) personeel
  • Hoge mate van flexibiliteit
  • Je betaalt enkel voor de daadwerkelijk gewerkte uren
  • Ambitieuze professionals met een frisse blik die jouw organisatie verder helpen

Hoe werkt het?
Op basis van een (telefonisch) intakegesprek brengen we jouw behoeften in kaart. Tijdens dit gesprek bespreken we de hard- en soft skills die belangrijk zijn en verzamelen we zo veel mogelijk informatie over de positie(s). Ook de termijn waarop versterking nodig is komt aan bod. 

Nadat we alle informatie verzameld hebben, zoeken we de beste professionals voor de opdracht. Hiervoor maken we gebruik van een mix van actieve en passieve wervingsmiddelen. Na een grondige voorselectie delen we de beste professionals.

Interesse in één van de voorgelegde professionals? Dan nodig jij ze uit voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt de opdracht doorgesproken en bepaald in hoeverre er een match is. 

Zit de ideale professional ertussen? Dan zorgen wij dat de professional zo snel mogelijk kan beginnen en blijven we in nauw contact om onze dienstverlening te optimaliseren. 

Bekijk onze andere dienstverlening!