Bekijk alle openstaande opdrachten
FlexIntens & Salvéos

Als zusteronderneming van consultancybureau Salvéos vervult FlexIntens de volgende functies: 

  • Bieden van meer of specifieke flexibele capaciteit aan opdrachtgevers van Salvéos. 
  • Versterken van de branches waarop Salvéos zich richt.
  • Opbouwen van een breed gezamenlijk netwerk van professionals.
  • Initiëren en selecteren van ‘high potentials’ ter versterking van het vaste team van Salvéos.

Over Ons

FlexIntens is een zusteronderneming van Salvéos, een consultancybedrijf dat haar sporen heeft verdiend binnen de branches die FlexIntens bedient, zoals de lokale overheid, de zorg, de financiële dienstverlening en de publieke veiligheid.

De recruitment consultants van FlexIntens hebben, net als de consultants van Salvéos, een stevige verankering in deze branches. Wij zijn daardoor zeer goed op de hoogte van de vragen vanuit de markt en het aanbod van professionals. Vanuit onze expertise maken we een scherpe analyse op de inhoudelijke behoefte van onze opdrachtgevers. Zo ondersteunt FlexIntens uw organisaties met tijdelijke en flexibele versterking. Zo koppelen we de juiste professional aan een specifieke opdracht. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal.

Onderdeel van uw en onze organisatie

De professionals die via FlexIntens worden ingezet, voeren intensieve trajecten uit en werken aan complexe vraagstukken voor onze klanten. Zij worden gedurende de afgesproken periode daadwerkelijk onderdeel van uw organisatie. Dezelfde betrokkenheid hebben wij vanuit FlexIntens ook met onze professionals. Op basis van gedegen kennis en ervaring coachen en adviseren wij onze kandidaten en helpen ze inhoudelijk met de vraagstukken die ze dagelijks bij de klant oplossen. U haalt daarmee niet alleen de professional in huis, maar hebt ook profijt van de kennis, ervaring en het netwerk van FlexIntens! Om de beste kwaliteit te kunnen bieden, selecteren we binnen FlexIntens alleen de best passende professionals voor openstaande opdrachten. Mensen met ruime ervaring, kennis en daadkracht op diverse werkgebieden, altijd gericht op concreet resultaat.

De experts in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Mensenwerk

De consultants van FlexIntens gaan persoonlijk op zoek naar mensen met het juiste profiel voor de vraag. Dus geen computers, maar mensenwerk. Zij zoeken eerst naar de geschikte kandidaat binnen ons vaste netwerk, maar indien nodig ook daarbuiten. Altijd met het belang van de opdrachtgever voorop!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe FlexIntens uw organsatie kan helpen bij het tijdelijke versterken van uw team of bij een project? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op via info@flexintens.nl of bel 026 7620 525.